Used to

Used to

Použití:

 • aktivity, které se opakovaly, ale UŽ NE

I used to play tennis a lot. - Hrával jsem hodně tenis. / Hrál jsem hodně tenis. (Znamená to, že jsem hrál tenis hodně, ale teď už nehraju. Například kvůli zranění apod.)

 • co bylo pravdou, ale UŽ NENÍ

I used to live in a small village. But now I live in a city. - Žil jsem v malé vesnici. Ale teď bydlím ve městě.

Kladná věta

osoba + used to + sloveso

I used to play football. - Hrával jsem fotbal.
She used to go to school by train. - Jezdívala do školy vlakem.

Záporná věta

osoba + didn't use to + sloveso

I didn't use to play football. - Nehrával jsem fotbal.
She didn't use to go to school by train. - Nejezdívala do školy vlakem.

POZOR: v záporné větě NENÍ ve slovíčku "use" na konci "d", protože už máme ve větě slovíčko "did" a to je tvar pro minulý čas

Otázka

did + osoba + use to + sloveso

Did you use to play football? - Hrával jsi fotbal?
Did she use to go to school by train? - Jezdívala do školy vlakem?

POZOR: v otázce také NENÍ ve slovíčku "use" na konci "d", protože už máme ve větě slovíčko "did", což je tvar pro minulý čas

Cvičení:

 1. Nemíval jsem ho rád. / Neměl jsem ho rád.
 2. Ve městě bývala 4 kina.
 3. Díval jsem se hodně na televizi.
 4. Četl tvůj děda noviny?
 5. Bydlívala jsem sama. / Bydlela jsem sama.
 6. Petra měla motorku, ale vloni ji prodala a koupila si auto.
 7. Nechodíval jsem spát brzo.
 8. Utrácel jsem hodně peněz.
 9. Znali jsme hodně lidí.
 10. Jedl jsi hodně jablek, když jsi byl dítě?

Klíč

 1. I didn't use to like him.
 2. There used to be 4 cinemas in the city
 3. I used to watch TV a lot.
 4. Did your grandpa use to read newspapers?
 5. I used to live alone.
 6. Petra used to have a motorbike, but she sold it last year and bought a car.
 7. I didn't use to go to bed early.
 8. I used to spend a lot of money.
 9. We used to know a lot of people.
 10. Did you use to eat a lot of apples when you were a child?