Some a any

Some a any

SOME

Slovíčko "some" znamená nějaký a používáme ho v kladných větách. Ve větě následuje množné číslo.

We have some pets at home. - Doma mámě nějaké mazlíčky.
I want to know some information about it. - Chci o tom znát nějaké informace.

ANY

Slovíčko "any" znamená nějaký (do češtiny překládáme v záporné větě jako "žádný") a používáme ho v záporných větách a otázkách. Ve větě následuje množné číslo.

We don't have any pets at home. - Doma nemáme žádné mazlíčky.
I don't want to know any information about it. - Nechci o tom vědět žádné informace.

Do you have any pets at home? - Máte doma nějaké mazlíčky?
Do you want to know any information about it? - Chceš o tom vědět nějaké informace?

Poznámka:

Pouze v případech, kdy něco nabízíme (většinou se jedná o jídlo nebo pití) a očekáváme kladnou odpověď, tedy, že si nějakou věc ten dotyčný od nás vezme, používáme i v otázce "some".

Would you like some water? - Chtěl byste nějakou vodu?
Do you want some coffee? - Chceš nějakou kávu?

SOMETHING

Stejná pravidla platí u slovíček spojených se "some" nebo "any" jako například something, somebody nebo somewhere.

something - něco (v kladné větě)
anything - něco (v záporné větě) - v záporných větách překládáme jako "nic", aby česká věta dávala smysl
nothing - nic

somebody - někdo (v kladné větě)
anybody - někdo (v záporné větě a otázce) - v záporných větách překládáme jako "nikdo", aby česká věta dávala smysl
nobody - nikdo

somewhere - někde (v kladné větě)
anywhere - někde (v záporné větě a otázce) - v záporných větách překládáme jako "nikde", aby česká věta dávala smysl
nowhere - nikde

Cvičení

 1. V parku jsou nějaké veverky.
 2. Nemají žádná auta.
 3. Chtěli byste nějaký moučník?
 4. Musíme jim něco říct.
 5. Nikoho nevidím.
 6. Nic jsem tam včera neviděl.
 7. Včera nikde nebyl.
 8. Potřebujete něco?
 9. Potřebujeme koupit nějaké ovoce.
 10. Někdo to řekl.

Řešení

 1. There are some squirrels in the park.
 2. They don't have any cars. / They have no cars.
 3. Would you like some dessert?
 4. We must tell them something.
 5. I don't see anybody. / I see nobody.
 6. I didn't see there anything yesterday. / I saw there nothing yesterday.
 7. He wasn't anywhere yesterday. / He was nowhere yesterday.
 8. Do you need anything?
 9. We need to buy some fruit.
 10. Somebody said it.