Přítomný čas

Přítomný čas

Kladná věta

Na prvním místě ve větě je osoba, potom sloveso a na konci zbytek věty.

I work every day. - Pracuji každý den.
You drink coffee. - Piješ kafe.

Pouze ve třetí osobě jednotného čísla he - on, she - ona, it - ono přidáváme ke slovesu -s.

He works every day. - Pracuje každý den.
She lives in Prague. - Žije v Praze.

Místo zájmen já, ty, on, oni atd. můžeme použít konkrétní osobu.

Peter works every day. - Petr pracuje každý den.
Susan lives in Prague. - Zuzka žije v Praze.

Poznámka:
Pokud sloveso končí na -y (a před -y je souhláska), změkčíme -y -> na -i a přidáme -es.
I study. - Studuji. -> He studies. - Studuje.
I cry. - Pláču. -> She cries. - Pláče.
Pokud výslovnost slovesa končí na -s, nebo , přidáme -es a čteme [is].
I teach. [ai týč] - Vyučuji. -> He teaches. [hý týčis] - Vyučuje.

Tabulka - kladná věta:

I drink coffee. - Piju kafe.
You drink coffee. - Piješ kafe.
He drinks coffee. - Pije kafe.
She drinks coffee. - Pije kafe.
It drinks coffee. - Pije kafe.

We drink coffee. - Pijeme kafe.
You drink coffee. - Pijete kafe.
They drink coffee. - Pijí kafe.

Záporná věta

V záporné větě vložíme před sloveso "do not" -> zkráceně "don't" (viz obrázek). (Zkrácený tvar "don't" používáme v neformální angličtině.)

I don't work every day. - Nepracuji každý den.
You don't drink coffee. - Nepiješ kafe.

Pouze ve třetí osobě jednotného čísla he - on, she - ona, it - ono změníme "do not" -> na "does not" -> zkráceně "doesn't". (Zkrácený tvar "doesn't" používáme v neformální angličtině.)

Peter doesn't work every day. - Petr nepracuje každý den.
Susan doesn't live in Prague. - Zuzka nežije v Praze.

Tabulka - záporná věta:

I don't drink coffee. - Nepiju kafe.
You don't drink coffee. - Nepiješ kafe.
He doesn't drink coffee. - Nepije kafe.
She doesn't drink coffee. - Nepije kafe.
It doesn't drink coffee. - Nepije kafe.

We don't drink coffee. - Nepijeme kafe.
You don't drink coffee. - Nepijete kafe.
They don't drink coffee. - Nepijí kafe.

Otázka

Otázku začneme pomocným slovesem "do", následuje osoba a potom sloveso v základním tvaru.

Do you work? - Pracuješ?
Do you drink coffee? - Piješ kafe?

Pouze ve třetí osobě jednotného čísla he - on, she - ona, it - ono změníme "do" -> na tvar "does".

Does Peter work every day? - Pracuje Petr každý den?
Does Susan live in Prague? - Žije Zuzka v Praze?

Tabulka - otázka

Do I drink coffee? - Piju kafe?
Do you drink coffee? - Piješ kafe?
Does he drink coffee? - Pije kafe?
Does she drink coffee? - Pije kafe?
Does it drink coffee? - Pije kafe?

Do we drink coffee? - Pijeme kafe?
Do you drink coffee? - Pijete kafe?
Do they drink coffee? - Pijí kafe?

Použití

Přítomný čas používáme pokud mluvíme o:

 • obecné informace
  I live in Prague. - Žiji v Praze.
  I have a sister. - Mám sestru.
  I have a car. - Mám auto.
 • opakující se nebo pravidelné děje
  I go to school every day. - Každý den chodím do školy.
  I play tennis every Friday. - Každý pátek hraji tenis.
  She never smokes. - Nikdy nekouří.
  He often drinks beer. - Často pije pivo.
  Sometimes we go to the cinema. - Občas jdeme do kina.
  Proto se ve větách často objevují slova nebo spojení jako jsou:
  every day - každý den (patří na konec věty)
  always - vždy (patří před sloveso)
  often - často (patří před sloveso)
  sometimes - občas (patří před sloveso nebo na začátek nebo na konec věty)
  never - nikdy (patří před sloveso)

Cvičení:

 1. Každý den chodím do práce.
 2. Každý večer se dívám na televizi.
 3. Mám rád pizzu.
 4. Nejím fazole.
 5. Nepiju kafe.
 6. Můj kamarád často cestuje.
 7. Chodíte do posilky?
 8. Čteš si někdy?
 9. Řídí Petra auto?
 10. Pracujete často na počítači?

Klíč:

 1. I go to work every day.
 2. I watch TV every evening.
 3. I like pizza.
 4. I don't eat beans.
 5. I don't drink coffee.
 6. My friend often travels.
 7. Do you go to the gym?
 8. Do you sometimes read?
 9. Does Petra drive a car?
 10. Do you often work on computer?

Online kvíz

Vyplňte si kvíz na Přítomný čas

https://forms.gle/hcDmZ7sfKQbsCTqr7

Jak na to?

 1. Klikněte na odkaz: https://forms.gle/hcDmZ7sfKQbsCTqr7
 2. Vyplňte kvíz - u každé věty zvolte jeden správný překlad
 3. Klikněte na "Odeslat"
 4. Klikněte na "Zobrazit skóre" pro zobrazení vašich správných odpovědí

Have fun :)