Předložky (místa)

Předložky (místa)

A angličtině používáme jiné předložky pro vyjádření místa a jiné pro vyjádření času. Nyní se podíváme na ty první. Po předložkách místa zpravidla používáme člen "the", protože mluvíme o konkrétním místě.

Předložky (místa)

on - na
in - v
at - u
next to - vedle
above - nad
under - pod
in front of - před
behind - za
between - mezi (dvěma)
among - mezi (více než dvěma)
to - do, k (směr)
from - z (směr)

Go to - jet do / jít do = směr

go to the

go to the restaurant - jít do restaurace
go to the city - jít do města
go to the park - jít do parku
go to the party - jít na párty

go to

go to school - jít do školy
go to work - jít do práce
go to church - jít do kostela
go to Prague - jet do Prahy
go to Italy - jet do Itálie

go -

go home - jít domů

Be at - být na (místě, události)

at the

at the airport - na letišti
at the bus stop - na autobusové zastávce
at the railway station - na vlakovém nádraží
at the party - na párty
at the concert - na koncertě
at the wedding - na svatbě

at

at home - doma
at school - ve škole
at work - v práci
at church - v kostele

Be in - být v (uvnitř)

in the

in the restaurant - v restauraci
in the park - v parku
in the city - ve městě
in the room - v místnosti
in the garden - na zahradě

in

in bed - v posteli
in hospital - v nemocnici
in prison - ve vězení

Be on - být na (povrchu)

on the

on the roof - na střeše
on the floor - na podlaze
on the chair - na židli
on the island - na ostrově

Cvičení

 1. Sedím na židli.
 2. V pátek půjdeme na párty.
 3. Jsme na párty.
 4. Čekáme na vlakovém nádraží.
 5. Musíme jet do Prahy.
 6. Kdy jsi byl doma?
 7. Nebyla ve škole.
 8. Jdi domů!
 9. Byli na výstavě?
 10. Sejdeme se na zahradě.

Klíč

 1. I am sitting on the chair.
 2. We will go to the party on Friday.
 3. We are at the party.
 4. We are waiting at the railway station.
 5. We have to go to Prague.
 6. When were you at home?
 7. She wasn't at school.
 8. Go home!
 9. Were they at the exhibition?
 10. We will meet in the garden.

Online kvíz

Vyplňte si kvíz na Předložky (místa)

https://forms.gle/foC1vztYmaQBnKLq6

Jak na to?

 1. Klikněte na odkaz: https://forms.gle/foC1vztYmaQBnKLq6
 2. Vyplňte kvíz - u každé věty zvolte jeden správný překlad
 3. Klikněte na "Odeslat"
 4. Klikněte na "Zobrazit skóre" pro zobrazení vašich správných odpovědí

Have fun :)