Předložky (času)

Předložky (času)

Připravila jsem pro vás seznam nejpoužívanějších určení času s předložkou (nebo bez předložky).

Všechna patří na konec věty. Pouze pro zdůraznění můžete použít na začátku věty. Ale pozor! Slovosled se potom nemění! Musíte pokračovat osobou a potom slovesem.

ON

 • dny

on Friday - v pátek
on Saturday morning - v sobotu ráno
on Monday afternoon - v pondělí odpoledne
on Wednesday evening - ve středu večer

 • spojení obsahující slovíčko "day"

on my birthday - na mé narozeniny
on Christmas Day - na Boží hod vánoční (25. prosince)

 • datum

on 26 May 2020 - 26. května 2020

IN

 • měsíce, roční období, roky, století

in May - v květnu
in spring - na jaře
in 2020 - v roce 2020
in the 21st centrury - ve 21. století

 • části dne

in the morning - ráno
in the afternoon - odpoledne
in the evening - večer

 • další slovní spojení

in a minute - za minutku, za chvilku
in 5 minutes - za 5 minut
in 5 days - za 5 dní
in the past - v minulosti

AT

 • čas na hodinách

at 5 o'clock - v pět hodin
at 5 PM - v pět hodin (odpoledne)
at 12:15 - ve 12:15

 • další slovní spojení

at noon - v poledne
at lunchtime - v době oběda
at midnight - o půlnoci
at night - v noci
at the weekend - o víkendu
at weekends - o víkendech
at present - v současné době, v současnosti, momentálně

 • svátky

at Christmas - o Vánocích
at Easter - o Velikonocích

ŽÁDNÁ PŘEDLOŽKA

 • po slovíčku "this"

this morning - toto ráno
this year - tento rok

 • po slovíčku "last" a "next"

last week - minulý týden
last Sunday - minulou neděli
next year - příští rok
next winter - příští zimu

 • po slovíčku "every"

every morning - každé ráno
every day - každý den
every Monday - každé pondělí

 • další určení času

yesterday - včera
today - dnes
tomorrow - zítra
tonight - dnes večer, dnes v noci
yesterday morning - včera ráno
today afternoon - dnes odpoledne
tomorrow evening - zítra večer
now - nyní, teď
right now - právě teď
10 minutes ago - před 10 minutama

Cvičení

 1. Před týdnem si koupil nové auto.
 2. Přijedeme v březnu.
 3. V neděli ráno nepracuji.
 4. Sejdeme se o Vánocích.
 5. Včera odpoledne jsem šel nakupovat.
 6. Vždycky obědváme v poledne.
 7. Zavolám ti za dva týdny.
 8. Přijdu za chvilku.
 9. Co obvykle děláš o víkendu?
 10. Večer se často díváme na televizi.

Klíč

 1. He bought a new car a week ago. / He bought a new car one week ago.
 2. We will come in March.
 3. I don't work on Sunday morning.
 4. We will meet at Christmas.
 5. I went shopping yesterday afternoon.
 6. We always have lunch at noon.
 7. I will call you in two weeks.
 8. I will come in a minute.
 9. What do you usually do at the weekend?
 10. We often watch TV in the evening.

Online kvíz

Vyplňte si minutový kvíz na Předložky času

https://forms.gle/Lsxk4V5wmNqd8juD6

Jak na to?

 1. Klikněte na odkaz: https://forms.gle/Lsxk4V5wmNqd8juD6
 2. Vyplňte kvíz - u každé věty zvolte jeden správný překlad
 3. Klikněte na "ODESLAT"
 4. Klikněte na "ZOBRAZIT SKÓRE" pro zobrazení vašich správných odpovědí

Have fun :)