Must

Must

MUST

Slovíčko "must" znamená muset. Ve všech osobách má stejný tvar - "must". Nikdy nepřidáváme "-s".

"Must" používáme ho pouze v kladné oznamovací větě v přítomném čase. V ostatních případech musíme použít "have to".

She must call her mother. - Musí zavolat své matce.
You must be there. - Musíš tam být.

HAVE TO

"Have to" můžeme použít ve všech časech, v kladných a záporných větách i v otázkách.

PŘÍTOMNÝ ČAS

Kladná věta

I / you / we / they + have to + sloveso

He / she / it + has to + sloveso

I have to stay at work. – Musím zůstat v práci.
You have to make a reservation. – Musíš si vytvořit rezervaci.
She has to go shopping. – Musí jít nakupovat.

Záporná věta

I / you / we / they + don’t + have to + sloveso

He / she / it + doesn’t + have to + sloveso

I don’t have to stay at work. – Nemusím zůstat v práci.
You don’t have to sleep longer. – Nemusíš spát déle.
She doesn’t have to go shopping. – Nemusí jít nakupovat.

Otázka

Do + I / you / we / they + have to + sloveso?

Does + he / she / it + have to + sloveso?

Do I have to stay at work? – Musím zůstat v práci?
Do you have to sleep longer? – Musíš spát déle?
Does she have to go shopping? – Musí jít nakupovat?

MINULÝ ČAS

Kladná věta

Osoba + had to + sloveso

I had to stay at work. – Musel jsem zůstat v práci.
You had to sleep longer. – Musel jsi spát déle.

Záporná věta

Osoba + didn’t + have to + sloveso

I didn’t have to stay at work. – Nemusel jsem zůstat v práci
You didn’t have to sleep longer. – Nemusel jsi spát déle.

Otázka

Did + osoba + have to + sloveso?

Did I have to stay at work? – Musel jsem zůstat v práci?
Did you have to sleep longer? – Musel jsi spát déle?

BUDOUCÍ ČAS

Kladná věta

Osoba + will + have to + sloveso

I will have to stay at work. – Budu muset zůstat v práci.
You will have to sleep longer. – Budeš muset spát déle.

Záporná věta

Osoba + won’t + have to + sloveso

I won’t have to stay at work. – Nebudu muset zůstat v práci.
You won’t have to sleep longer. – Nebudeš muset spát déle.

Otázka

Will + osoba + have to + sloveso?

Will I have to stay at work? – Budu muset zůstat v práci?
Will you have to sleep longer? – Budeš muset spát déle?

ROZDÍL MEZI MUST A HAVE TO

MUST

  • Používáme pro vyjádření subjektivní povinnosti, o které mluví mluvčí a jde o jeho názor.
  • Používáme pouze v kladné oznamovací větě v přítomném čase.

She must call her mother. – Musí zavolat své matce. (Je to její rozhodnutí. Musí zavolat matce, aby se na něčem domluvily.)
You must be there. – Musíš tam být. (Opravdu si to moc přeji, abys tam přišel. O takovou velkou událost nesmíš přijít!)

HAVE TO

  • Používáme pro vyjádření objektivní povinnosti, která je podložena faktem (např. zákonem, pravidlem nebo jiným mluvčím).
  • Můžeme použít ve všech časech a v kladných i záporných větách a otázkách.

The police have to wear a uniform. – Policie musí nosit uniformu. (Je to dané pravidly, že všichni nosí uniformu.)
Karin has to call her boss every day. – Karin musí volat šéfovi každý den. (Karin to má napsané v pravidlech firmy nebo ve smlouvě, že každý den musí zavolat svému nadřízenému a sdělit mu novinky.)