Minulý čas

Minulý čas

Kladná věta

Na prvním místě ve větě je osoba, potom tvar slovesa v minulém čase a na konci zbytek věty.

Minulý čas pravidelných sloves vytvoříme tak, že ke slovesu přidáme -ed (vyslovujeme [d]).
I work. [aj work] - Pracuji -> I worked. [aj workd] - Pracoval jsem.
I like. [aj lajk] - Mám rád. / Líbí se mi. -> I liked. [aj lajkd] - Měl jsem rád. / Líbilo se mi.
I watch TV. [aj woč tývý] - Sleduji televizi. -> I watched TV. [aj wočd tývý] - Sledoval jsem televizi.

Poznámka:
Pokud sloveso končí na -y (a před -y je souhláska), změkčíme -y -> na -i a přidáme -ed.
I study. - Studuji. -> I studied. - Studoval jsem.
I cry. - Pláču. -> I cried. - Plakal jsem.
Pokud sloveso končí na -t nebo -d, v minulém čase přidáme ke slovesu normálně -ed, ale vyslovujeme [id].
I want. [aj wont] - Já chci. -> I wanted. [aj wontid] - Chtěl jsem.
I need. [aj nýd] - Potřebuji. -> I needed. [aj nýdid] - Potřeboval jsem.

Pokud je sloveso nepravidelné, musíme se tvar minulého času naučit.
I buy. - Kupuji. -> I bought. - Koupil jsem.
I sell. - Prodávám. -> I sold. - Prodal jsem.
I go. - Chodím. / Jezdím. -> I went. - Šel jsem. / Jel jsem.

Minulý čas je pro všechny osoby stejný.
I went to Prague yesterday. - Včera jsem jel do Prahy.
You went to Prague yesterday. - Jel jsi včera do Prahy.
He went to Prague yesterday. - Jel včera do Prahy.

Místo zájmen já, ty, on, oni atd. můžeme použít konkrétní osobu.
Peter went to Prague yesterday. - Petr jel včera do Prahy.

Tabulka - kladná věta - pravidelná slovesa:

I lived in Prague. - Žil jsem v Praze.
You lived in Prague. - Žil jsi v Praze.
He lived in Prague. - Žil v Praze.
She lived in Prague. - Žila v Praze.
It lived in Prague. - Žil v Praze.

We lived in Prague. - Žili jsme v Praze.
You lived in Prague. - Žili jste v Praze.
They lived in Prague. - Žili v Praze.

Tabulka - kladná věta - nepravidelná slovesa:

I bought a car on Monday. - V pondělí jsem koupil auto.
You bought a car on Monday. - V pondělí jsi koupil auto.
He bought a car on Monday. - V pondělí koupil auto.
She bought a car on Monday. - V pondělí koupila auto.
It bought a car on Monday. - V pondělí koupil auto.

We bought a car on Monday. - V pondělí jsme koupili auto.
You bought a car on Monday. - V pondělí jste koupili auto.
They bought a car on Monday. - V pondělí koupili auto.

Záporná věta

V záporné větě vložíme před sloveso "did not" -> zkráceně "didn't" (viz obrázek). (Zkrácený tvar "didn't" používáme v neformální angličtině.) Sloveso používáme v základním tvaru, takže se vůbec nemění. Proto nezáleží na tom, zda je pravidelné nebo nepravidelné. Opět platí, že tvar je pro všechny osoby stejný.

I didn't study. - Nestudoval jsem.
You didn't cry. - Neplakal jsi.
He didn't go to Prague. - Nejel do Prahy.
They didn't lived in Prague. - Nežili v Praze.

Tabulka - záporná věta:

I didn't live in Prague. - Nežil jsem v Praze.
You didn't live in Prague. - Nežil jsi v Praze.
He didn't live in Prague. - Nežil v Praze.
She didn't live in Prague. - Nežila v Praze.
It didn't live in Prague. - Nežil v Praze.

We didn't live in Prague. - Nežili jsme v Praze.
You didn't live in Prague. - Nežili jste v Praze.
They didn't live in Prague. - Nežili v Praze.

Otázka

Otázku začneme pomocným slovesem "did", následuje osoba a potom sloveso v základním tvaru. Takže opět nezáleží na tom, zda je sloveso pravidelné nebo nepravidelné. Tvar slovesa je pro všechny osoby stejný.

Did you study? - Studoval jsi?
Did you cry? - Plakal jsi?
Did he go to Prague? - Jel do Prahy?
Did they live in Prague? - Jeli do Prahy?

Tabulka - otázka:

Did I live in Prague? - Žil jsem v Praze?
Did you live in Prague? - Žil jsi v Praze?
Did he live in Prague? - Žil v Praze?
Did she live in Prague? - Žila v Praze?
Did it live in Prague? - Žil v Praze?

Did we live in Prague? - Žili jsme v Praze?
Did you live in Prague? - Žili jste v Praze?
Did they live in Prague? - Žili v Praze?

Použití

Minulý čas používáme, když mluvíme o něčem, co se stalo v minulosti. Víme, kdy se to stalo, zda včera nebo minulý měsíc. Proto na konci věty používáme:

yesterday - včera
on Monday - v pondělí
at the weekend - o víkendu
last month - minulý měsíc
3 years ago - před 3 lety

Cvičení:

 1. Včera jsi šel do práce.
 2. V neděli jsem se díval na televizi.
 3. Měl jsem rád pizzu.
 4. Nejedl jsem fazole, když jsem byl dítě.
 5. Před dvěma lety nepili kafe.
 6. Můj kamarád vloni cestoval.
 7. Přečetl Petr v neděli tu knihu?
 8. Koupila si Petra minulý měsíc ten dům?
 9. Lenka to včera zapomněla.
 10. V sobotu jsme posekali trávu na zahradě.

Klíč:

 1. You went to work yesterday.
 2. I watched TV on Sunday.
 3. I liked pizza.
 4. I didn't eat beans when I was a child.
 5. They didn't drink coffee 2 years ago.
 6. My friend traveled last year.
 7. Did Peter read the book on Sunday?
 8. Did Petra buy the house last month?
 9. Lenka forgot it yesterday.
 10. We cut the grass in the garden on Saturday.

Online kvíz

Vyplňte si kvíz na Minulý čas - tvary nepravidelných sloves

https://forms.gle/2MHKQg5QKgDEsmwq8

Jak na to?

 1. Klikněte na odkaz: https://forms.gle/2MHKQg5QKgDEsmwq8
 2. Vyplňte kvíz - u každé věty zvolte jeden správný překlad
 3. Klikněte na "Odeslat"
 4. Klikněte na "Zobrazit skóre" pro zobrazení vašich správných odpovědí

Have fun :)