Hodně

Hodně

Pokud v angličtině chcete říct, že něčeho máte nebo nemáte hodně, musíte si nejdřív uvědomit, zda se jedná o počitatelné nebo nepočitatelné podstatné jméno, které použijete.

Počitatelné podstatné jméno

Když za slovíčkem "hodně" následuje počitatelné podstatné jméno, použijeme v kladné větě "a lot of" nebo "lots of" (význam je stejný). V záporné větě a otázce pak "many".

Kladná věta

V kladné větě používáme "a lot of" nebo "lots of".

I have a lot of friends. - Mám hodně přátel.
I have a lot of books. - Mám hodně knih.
There are a lot of trees in the park. - V parku je hodně stromů

Záporná věta

V záporné větě používáme "many".

I don't have many friends. - Nemám hodně přátel.
I don't have many books. - Nemám hodně knih.
There aren't many trees in the park. - V parku není hodně stromů.

Otázka

V otázce používáme "many". Můžete se také zeptat "how many" - "kolik".

How many friends do you have? - Kolik máš přátel?
Do you have many books? - Máš hodně knih?
Are there many trees in the park? - Je v parku hodně stromů?

Nepočitatelné podstatné jméno

Když za slovíčkem "hodně" následuje nepočitatelné podstatné jméno, použijeme v kladné větě "a lot of" nebo "lots of" (význam je stejný). V záporné větě a otázce pak "much"

Kladná věta

V kladné větě používáme "a lot of" nebo "lots of".

I have a lot of money. - Mám hodně peněz.
There is a lot of furniture in my room. - V mém pokoji je hodně nábytku.

Záporná věta

V záporné větě používáme "much".

I don't have much money. - Nemám hodně peněz.
There isn't much furniture in my room. - V mém pokoji není hodně nábytku.

Otázka

V otázce používáme "much". Můžete se také zeptat "how much" - "kolik".

How much money do you have? - Kolik máš peněz?
Is there much furniture in my room? - Je v mém pokoji hodně nábytku?

Cvičení

 1. Máš hodně peněz?
 2. Kolik mléka je v lednici?
 3. Na koncertě bylo hodně lidí.
 4. Potřebujeme hodně kreditních karet.
 5. Kolik vody je v rybníce?
 6. V té zoo nebylo hodně zvířat.
 7. Kolik máš času?
 8. Pije hodně čaje.
 9. Kolik památek jsi viděl?
 10. Nepoužívá hodně soli, když vaří.

Klíč

 1. Do you have much money?
 2. How much milk is there in the fridge?
 3. There were a lot of people at the concert. / Where were lots of people at the concert.
 4. We need a lot of credit cards. / We need lots of credit cards.
 5. How much water is there in the pond?
 6. There weren't many animals in the Zoo.
 7. How much time do you have?
 8. She drinks a lot of tea.
 9. How many sights have you seen?
 10. He doesn't use much salt when he cooks.