Člen

Člen

V angličtině patří člen před každé podstatné jméno. I když tam není, má to svůj důvod. Rozlišujeme člen neurčitý "a" (případně "an") a člen určitý "the". Samozřejmě existuje hodně pravidel a výjimek, které se každý musí postupně naučit, pokusím se ale členy vysvětlit co nejjednodušeji a jen úplný základ, který bude jistě stačit nejenom začátečníkům :)

Nejdůležitější 2 pravidla

Velmi zjednodušeně můžeme říct: "Řiďte se následujícím pravidlem." Pokud neděláte zkoušky z angličtiny, neučíte se na nějaký certifikát, prostě se potřebujete domluvit na dovolené, ale chcete i členy používat správně, vystačíte si s následujícím pravidlem .... vlastně 2 pravidly :)

 1. používejte neurčitý člen "a" vždy (nejedná-li se o množné číslo nebo nepočitatelná podstatná jména)
 2. použijte určitý člen "the" můžete-li si v češtině říct "ten", "ta", "to", "ti", "ty"

Chcete se dozvědět něco víc a kouknout na příklady? - Pak čtěte dál. Na 90 % vám ale předchozí 2 pravidla budou pro běžnou každodenní komunikaci v angličtině stačit :) Slíbila jsem přece, že to bude jednoduché :)

Neurčitý člen "a"

 • "a" vyslovujeme [ə]
 • člen "a" používáme, když o něčem mluvíme poprvé. Nejčastěji to mohou být informace o nás, co máme, co jsme dělali, kde jsme byli nebo co jsme si třeba koupili. Pro našeho posluchače je to nová informace.

I have a car. - Mám auto.
I have a sister. - Mám sestru.
We have a dog. - Máme psa.
He bought a new mug. - Koupil nový hrnek.
She works in a bank. - Pracuje v bance.

 • člen "a" používáme u zaměstnání

He works as a lawyer. - Pracuje jako právník.
She is a teacher. - Je učitelka.

 • pokud výslovnost podstatného jména začíná na samohlásku (a, e, i, o, u), člen "a" změníme na -> "an" a vyslovujeme [æn]

an apple [æn ˈæpəl] - jablko
an ear [æn ɪə] - ucho
an hour [æn aʊə] - hodina

 • člen "a" používáme pouze v jednotném čísle počitatelných podstatných jmen

Poznámka:

 • člen "a" nepoužíváme u nepočitatelných podstatných jmen (např. milk, water, honey, tea, coffee, marmalade, sugar, salt, gold, silver...)

I like tea. - Mám rád čaj.
They don't drink coffee. - Nepijí kávu.

 • člen "a" nepoužíváme v množném čísle

I see dogs. - Vidím psy.
There are people. - Jsou tam lidé.

Určitý člen "the"

 • "the" vyslovujeme [ðə]
 • Určitý člen "the" používáme, když chceme říct něco víc o tom, o čem jsme se právě zmínili (nějak to rozvést, upřesnit, přidat barvu nebo nějakou vlastnost). Člen "the" používáme také, pokud mluvíme o něčem konkrétním (například nějaká věc, která je na stole přímo před námi).
  V češtině si můžeme říct "ten", "ta", "to", "ti", "ty".

I have a house. -> The house is white. - Mám dům. -> Ten dům je bílý.
There is a child. -> The child is naughty. - Tam je dítě. -> To dítě je zlobivé.
I got a present. -> The present is amazing. - Dostal jsem dárek. - Ten dárek je úžasný.

 • určitý člen "the" použijeme také pro konkrétní místo - třeba v naší domácnosti

in the fridge - v lednici
in the car - v autě

 • Pokud výslovnost podstatného jména začíná na samohlásku (a, e, i, o, u), vyslovujeme "the" [ðɪ]

the apple [ðɪ ˈæpəl] - to jablko
the ear [ðɪ ɪə] - to ucho
the hour [ðɪ aʊə] - ta hodina

Poznámka:
Člen "the" můžeme použít v jednotném i množném čísle počitatelných i nepočitatelných podstatných jmen. Není tam žádné další pravidlo.

Žádný člen

Žádný člen nepoužíváme:

 • u měst a států (pokud se nejedná o republiku nebo spojené státy nebo království)

Prague
Paris
Germany
Italy
Spain

 • ustálená spojení

at home - doma
at work - v práci
at school - ve škole
in bed - v posteli
watch TV - sledovat televizi
by car - autem
by bus - autobusem

Cvičení

 1. Mám bratra.
 2. Jsem kadeřník.
 3. Nelíbí se mi to tričko, které sis včera koupila.
 4. Máte nový dům?
 5. Co máš v lednici?
 6. Musíme koupit mléko.
 7. Žiji v Madridu.
 8. Jsi doma?
 9. V parku je hodně stromů.
 10. Pracuje jako pekař.

Klíč

 1. I have a brother.
 2. I am a hairdresser.
 3. I don't like the T-shirt which you bought yesterday.
 4. Do you have a new house?
 5. What do you have in the fridge?
 6. We must buy milk.
 7. I live in Madrid.
 8. Are you at home?
 9. There are a lot of trees in the park.
 10. He works as a baker.

Online kvíz

Vyplňte si kvíz na členy

https://forms.gle/Zh6ZicStspfaqR6dA

Jak na to?

Klikněte na odkaz: https://forms.gle/Zh6ZicStspfaqR6dA

Vyplňte kvíz - u každé věty zvolte jeden správný překlad

Klikněte na "Odeslat"

Klikněte na "Zobrazit skóre" pro zobrazení vašich správných odpovědí

Have fun :)