Can

Can

Slovo can znamená v angličtině umět nebo moci. Neplatí pro něj ale stejná pravidla jako pro ostatní slovesa, proto si ho vysvětlíme zvlášť.

 1. Ve všech osobách je stejný tvar „can“. Nikam se nepřidává "-s"
 2. Nepoužíváme nikdy pomocné sloveso „do
 3. Po „can“ ve větě následuje sloveso v základním tvaru

Kladná věta

Osoba + can + sloveso

V kladné větě nejdříve řekneme osobu, o které mluvíme, potom použijeme sloveso "can" a hned za ním sloveso v základním tvaru.

I can cook. – Umím vařit.
She can swim. – Umí plavat.
We can go with you. – Můžeme jít s vámi.
They can help you. – Mohou vám pomoct.

Tabulka - kladná věta:

I can play football. - Umím hrát fotbal.
You can play football. - Umíš hrát fotbal.
He can play football. - Umí hrát fotbal.
She can play football. - Umí hrát fotbal.
It can play football. - Umí hrát fotbal.

We can play football. - Umíme hrát fotbal.
You can play football. - Umíte hrát fotbal.
They can play football. - Umí hrát fotbal.

Záporná věta

Osoba + can’t + sloveso

V záporné větě použijeme po osobě záporný tvar "cannot" (zkráceně can't) a opět sloveso v základním tvaru. Zkrácený tvar používáme v neformální angličtině.

I can’t cook. – Neumím vařit.
She can’t swim. – Neumí plavat.
We can’t go with you. – Nemůžeme jít s vámi.
They can’t help you. – Nemohou vám pomoct.

Tabulka - záporná věta:

I can't play football. - Neumím hrát fotbal.
You can't play football. - Neumíš hrát fotbal.
He can't play football. - Neumí hrát fotbal.
She can't play football. - Neumí hrát fotbal.
It can't play football. - Neumí hrát fotbal.

We can't play football. - Neumíme hrát fotbal.
You can't play football. - Neumíte hrát fotbal.
They can't play football. - Neumí hrát fotbal.

Otázka

Can + osoba + sloveso

V otázce začneme slovesem "can", pak následuje osoba a nakonec sloveso v základním tvaru.

Can you cook? – Umíš vařit?
Can she swim? - Umí plavat?
Can you help me please? - Můžete mi pomoct prosím?
Can you bring me a glass of water please? - Můžete mi prosím přinést sklenici vody?
Can you go with us? – Můžete jít s námi?
Can they help us? – Mohou nám pomoct?

Tabulka - otázka:

Can I play football? - Umím hrát fotbal?
Can you play football? - Umíš hrát fotbal?
Can he play football? - Umí hrát fotbal?
Can she play football? - Umí hrát fotbal?
Can it play football? - Umí hrát fotbal?

Can we play football? - Umíme hrát fotbal?
Can you play football? - Umíte hrát fotbal?
Can they play football? - Umí hrát fotbal?

Cvičení:

 1. On neumí zpívat.
 2. Umíte řídit auto?
 3. Můžu jít s vámi?
 4. Umíte lyžovat?
 5. Petr umí plavat.
 6. Můžeš mi to poslat?
 7. Můžeme jí zavolat?
 8. Umí číst?
 9. Mohu se posadit?
 10. Můžete mi pomoct?

Řešení:

 1. He can't sing.
 2. Can you drive a car?
 3. Can I go with you?
 4. Can you ski?
 5. Petr can swim.
 6. Can you send it to me?
 7. Can we call her?
 8. Can he read? / Can she read? / Can it read?
 9. Can I sit down?
 10. Can you help me?

Online kvíz

Vyplňte si minutový kvíz na sloveso "can"

https://forms.gle/rPuFX99NBLMUzzSa9

Jak na to?

 1. Klikněte na odkaz: https://forms.gle/rPuFX99NBLMUzzSa9
 2. Vyplňte kvíz - u každé věty zvolte jeden správný překlad
 3. Klikněte na "ODESLAT"
 4. Klikněte na "ZOBRAZIT SKÓRE" pro zobrazení vašich správných odpovědí

Have fun :)