Budoucí čas

Budoucí čas

Kladná věta

Na prvním místě ve větě je osoba, potom will, následuje základní tvar slovesa a na konci zbytek věty. Ve všech osobách je tvar slovesa stejný. Nemění se.

I will help you. - Pomůžu ti.
I am cold. I will close the window. - Je mi zima. Zavřu to okno.

Tvar "will" můžeme zkrátit na "'ll" (ve všech osobách). Zkrácený tvar "'ll" používáme v neformální angličtině.

I will help you. -> I'll help you. - Pomůžu ti.
They will close the window. -> They'll close the window. - Zavřou to okno.

Tabulka - kladná věta:

I will come. -> I'll come. - Přijdu.
You will come. -> You'll come. - Přijdeš.
He will come. -> He'll come. - Přijde.
She will come. -> She'll come. - Přijde.
It will come. -> It'll come. - Přijde.

We will come. -> We'll come. - Přijdeme.
You will come. -> You'll come. - Přijdete.
They will come. -> They'll come. - Přijdou.

Záporná věta

V záporné větě pouze vložíme "not" za "will". Tvar slovesa je ve všech osobách stejný.

I will not help you. - Nepomůžu ti.
They will not close the window. - Nezavřou to okno.

Tvar "will not" zkrátíme na "won't" [wəʊnt] (viz obrázek). Zkrácený tvar "won't" používáme v neformální angličtině.

I will not help you. -> I won't help you. - Nepomůžu ti.
They will not close the window. -> They won't close the window. - Nezavřou to okno.

Tabulka - záporná věta:

I won't come. - Nepřijdu.
You won't come. - Nepřijdeš.
He won't come. - Nepřijde.
She won't come. - Nepřijde.
It won't come. - Nepřijde.

We won't come. - Nepřijdeme.
You won't come. - Nepřijdete.
They won't come. - Nepřijdou.

Otázka

Otázku začneme pomocným slovesem "will", následuje osoba a potom sloveso v základním tvaru. Tvar slovesa je pro všechny osoby stejný.

Will you help me? - Pomůžeš mi?
Will they close the window? - Zavřou to okno?

Tabulka - otázka:

Will I come? - Přijdu?
Will you come? - Přijdeš?
Will he come? - Přijde?
Will she come? - Přijde?
Will it come? - Přijde?

Will we come? - Přijdeme.
Will you come? - Přijdete?
Will they come? - Přijdou?

Použití

Budoucí čas používáme:

 • pokud jsme se právě teď rozhodli, co uděláme (většinou jsou to odpovědi na otázky nebo návrhy, sliby, nabídky, žádosti apod.)
  Will you help me? - Ok, I'll help you. - Pomůžeš mi? - Dobře, pomůžu ti.
  I am hungry. I'll have something to eat. - Mám hlad. Dám si něco k jídlu.
  Will you please turn the radio down? - Ztlumíš prosím to rádio?
  Sure, I'll give it to him when I see him this afternoon. - Jistě, dám mu to, až ho dnes odpoledne uvidím.
 • po slovech probably, I expect, I am sure, I think, I wonder
  I'll probably be at home tonight. - Dnes večer budu pravděpodobně doma.
  Don't worry. I'm sure you'll pass the exam. - Nedělej si starosti. Jsem si jistý, že tu zkoušku uděláš.
  I think Sarah will like the present we bought her on Wednesday. - Myslím, že se Sáře bude líbit ten dárek, který jsme jí ve středu koupili.
  I wonder what will happen. - Zajímá mě, co se stane.

Cvičení:

 1. Myslím, že přijde pozdě.
 2. Půjdeš se mnou prosím?
 3. Myslím, že mi to neřekne.
 4. Potřebuji nějaké peníze. - Ok, nějaké ti půjčím. Kolik potřebuješ?
 5. Jsme moc unavený, abych šel domů (procházkou). Vezmu si taxík.
 6. Chtěl bys kávu nebo čaj? - Dám si kávu, prosím.
 7. Zavolal jsi Lucce? - Ale ne, já zapomněl! Zavolám jí večer.
 8. Rozsvítíš světlo prosím?
 9. Jdu s přáteli do restaurace. Přidáš se?
 10. Nepřijdu na tvou oslavu. Rozbolela mě hlava.

Klíč:

 1. I thing he will come late. -> I think he'll come late.
 2. Will you go with me please?
 3. I think she will not tell me. -> I think she won't tell me.
 4. I need some money. - Ok, I will lend you some. -> OK, I'll lend you some. How much do you need?
 5. I am too tired to walk home. I will take a taxi. -> I'll take a taxi.
 6. Would you like coffee or tea? - I will have coffee please. -> I'll have coffee please.
 7. Did you phone Lucy? - Oh no, I forgot! I will phone her tonight. -> I'll phone her tonight.
 8. Will you turn on the light please?
 9. I'm going to the restaurant with my friends. Will you join us?
 10. I will not come to your party. -> I won't come to your party. I got a headache.

Online kvíz

Vyplňte si kvíz na Budoucí čas

https://forms.gle/mpByEoLaQnoZetdK8

Jak na to?

 1. Klikněte na odkaz: https://forms.gle/mpByEoLaQnoZetdK8
 2. Vyplňte kvíz - u každé věty zvolte jeden správný překlad
 3. Klikněte na "Odeslat"
 4. Klikněte na "Zobrazit skóre" pro zobrazení vašich správných odpovědí

Have fun :)