BE USED TO

BE USED TO

BE USED TO = BÝT ZVYKLÝ

Použití:

 • POZOR: pokud následuje sloveso, musí být v INGOVÉM tvaru !!!

I am used to working with my colleague. - Jsem zvyklý pracovat se svým kolegou.

 • následuje podstatné jméno

I am used to my colleague. - Jsem zvyklý na svého kolegu.

 • následuje zájmeno

I am used to him. - Jsem na něho zvyklý.

Kladná věta

I + am + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno
he/she/is + is + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno
we/you/they + are + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno

I am used to playing football. - Jsem zvyklý hrát fotbal.
She is used to her dog. - Je zvyklá na svého psa.
They are used to it. - Jsou na to zvyklí.

Záporná věta

I + am + not + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno
he/she/is + is + not + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno
we/you/they + are + not + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno

I'm not used to playing football. - Nejsem zvyklý hrát fotbal.
She isn't used to her dog. - Není zvyklá na svého psa.
They aren't used to it. - Nejsou na to zvyklí.

Otázka

Am + I + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno
Is + he/she/is + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno
Are + we/you/they + used to + ing/podstatné jméno/zájmeno

Are you used to playing football? - Jsi zvyklý hrát fotbal?
Is she used to her dog? - Je zvyklá na svého psa?
Are they used to it? - Jsou na to zvyklí?

POZNÁMKA pro pokročilé:

Tuto vazbu BE USED TO můžeme používat ve všech časech. Změní se pouze tvar slovesa BE. Zbytek vazby USED TO + ING zůstane vždy stejný.

 • Přítomný čas:
  I am used to watching TV every day. - Jsem zvyklý sledovat televizi každý den.
 • Minulý čas:
  I was used to watching TV every day. - Byl jsem zvyklý sledovat televizi každý den.
 • Budoucí čas:
  I will be used to watching TV every day. - Budu zvyklý sledovat televizi každý den.
 • Předpřítomný čas:
  I have never been used to watching TV every day. - Nikdy jsem nebyl zvyklý sledovat televizi každý den.

Cvičení:

 1. Nejsem zvyklý vstávat brzo.
 2. Jste zvyklí pracovat každý den?
 3. Moje děti nejsou zvyklé chodit spát v osm hodin.
 4. Byla Petra zvyklá venčit svého psa?
 5. Nejsem na to zvyklý.
 6. Nora je zvyklá pracovat dlouhé hodiny.
 7. Byli jsme zvyklí běhat každé ráno.
 8. Frank je zvyklý bydlet sám.
 9. Byl jsi zvyklý pít kávu po obědě?
 10. Petr je zvyklý na svého kolegu.

Klíč

 1. I am not used to waking up early.
 2. Are you used to working every day?
 3. My children aren't used to going to bed at 8.
 4. Was Petra used to walking her dog?
 5. I am not used to it.
 6. Nora is used to working long hours.
 7. We were used to running every morning.
 8. Frank is used to living alone.
 9. Were you used to drinking coffee after lunch?
 10. Peter is used to his colleague.