Be going to

Be going to

Be going to

Vazbu "be going to" používáme, když chceme vyjádřit, že něco máme v plánu udělat, tedy, že se něco chystáme udělat. Do češtiny překládáme budoucím časem. Můžeme přeložit jako "chystám se" nebo "plánuji" něco udělat.

"Be going to" můžeme také použít, když vidíme, že se k něčemu schyluje a že se to už asi nevyhnutelně stane. Jako např. když vidíme někoho, že nese plno krabic a nevidí pod nohy, kde je židle, tak je téměř jisté, že do té židle narazí. Nebo, když vidíme, že je úplně černá obloha, takže bude pršet: It is going to rain.

Kladná věta

osoba + vyčasované sloveso být + going to + sloveso

I am going to watch TV. - Budu se dívat na televizi. (Chystám se dívat na televizi.)
You are going to watch TV. - Budeš se dívat na televizi. (Chystáš se dívat na televizi.)
He is going to watch TV. - Bude se dívat na televizi. (Chystá se dívat na televizi.)
She is going to watch TV. Bude se dívat na televizi. (Chystá se dívat na televizi.)
It is going to watch TV. - Bude se dívat na televizi. (Chystá se dívat na televizi.)
We are going to watch TV. - Budeme se dívat na televizi. (Chystáme se dívat na televizi.)
You are going to watch TV. - Budete se dívat na televizi. (Chystáte se dívat na televizi.)
They are going to watch TV. - Budou se dívat na televizi. (Chystají se dívat na televizi.)

Všechny tvary slovesa být můžeme zkrátit na: I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're

Záporná věta

osoba + vyčasované sloveso být + not + going to + sloveso

I'm not going to work on Saturday. - V sobotu nebudu pracovat. (V sobotu se nechystám pracovat.)
You aren't going to work on Saturday. - V sobotou nebudeš pracovat. (V sobotu se nechystáš pracovat.)
He isn't going to work on Saturday. - V sobotu nebude pracovat. (V sobotu se nechystá pracovat.)
She isn't going to work on Saturday. - V sobotu nebude pracovat. (V sobotu se nechystá pracovat.)
It isn't going to work on Saturday. - V sobotu nebude pracovat. (V sobotu se nechystá pracovat.)
We aren't going to work on Saturday. - V sobotu nebudeme pracovat. (V sobotu se nechystáme pracovat.)
You aren't going to work on Saturday. - V sobotu nebudete pracovat. (V sobotu se nechystáte pracovat.)
They aren't going to work on Saturday. - V sobotou nebudou pracovat. (V sobotu se nechystají pracovat.)

Otázka

Vyčasované sloveso být + osoba + going to + sloveso

Am I going to travel? - Budu cestovat? (Chystám se cestovat?)
Are you going to travel? - Budeš cestovat? (Chystáš se cestovat?)
Is he going to travel? - Bude cestovat? (Chystá se cestovat?)
Is she going to travel? - Bude cestovat? (Chystá se cestovat?)
Is it going to travel? - Bude cestovat? (Chystá se cestovat?)
Are we going to travel? - Budeme cestovat? (Chystáme se cestovat?)
Are you going to travel? - Budete cestovat? (Chystáte se cestovat?)
Are they going to travel? - Budou cestovat? (Chystají se cestovat?)

Cvičení

 1. Oni se budou stěhovat.
 2. Ta společnost otevře nový obchod.
 3. Co budeš dělat odpoledne?
 4. Oni se nechystají vzdát.
 5. Bude pršet.
 6. Spadne.
 7. Co budete dělat o víkendu?
 8. Máme v plánu navštívit bratrance.
 9. Nebudeme spát pod širákem.
 10. Kdy budeš řídit auto?

Řešení

 1. They are going to move. / They're going to move.
 2. The company is going to open a new shop.
 3. What are you going to do in the afternoon?
 4. They are not going to give up. / They aren't going to give up.
 5. It is going to rain. / It's going to rain.
 6. He is going to fall down. / He's going to fall down.
 7. What are you going to do at the weekend?
 8. We are going to visit our cousin. / We're going to visit our cousin.
 9. We are not going to sleep in the open air. / We aren't going to sleep in the open air.
 10. When are you going to drive a car?